Historia

Den väckelsevind som drog fram genom smålandsbygderna på 20-talet kom också att beröra Mörlunda med omnejd på ett genomgripande sätt. Församlingar bildades och växte upp runt om i bygderna. Guds Ande verkade kraftigt. Även i Mörlunda blev det aktuellt att bilda en församling, eftersom man hade en tydlig förkunnelse om att låta döpa sig efter det att man kommit till tro, så var det flera som hade vaknat upp över denna sanning. Många av dem hade blivit döpta i kapellet i Mossebo, där dopgraven invigdes redan sensommaren 1926.

Den 8 maj 1928 bildades Filadelfiaförsamlingen i Mörlunda, som från början kallades Elimförsamlingen. Broder Rickard Fris från Högsby var ordförande vid bildandet. 19 vänner var närvarande och blev församlingens första medlemmar. Dessa var: Edith och Gustaf Erlandsson (medlemsnr. 1 och 2), Gottfrid och Ebba Wallerström, Herman Johansson, Arvid Johansson, Anna och J.F. Berggren, Oskar och Hilma Petterson, Vasti Petterson, Ragnhild Jonsson, Olga Axelsson, Alida Nilsson, O.E. Borg, Einar Johnsson, Ester Johansson och Edvard Gustafsson.

Till församlingens förste föreståndare och predikant valdes Ivar Theorin, och för äldsteuppgift avskildes Arvid Johansson och Gottfrid Wallerström. Till kassör valdes Gustaf Erlandsson, som en tid tjänade som vice ordförande. Detta var den ringa begynnelsens dag, men också en segerns och glädjens dag. Guds Ande var utgjuten över Mörlundas gamla missionshus där detta historiska möte ägde rum. När vännerna tog varandra i handen och nedbad Guds välsignelse över den nybildade församlingen, förnam man Guds nåd och välbehag över vad som hade hänt denna dag.

Explosionsartad start

Man samlades ofta i hemmen till stugmöten. Dessa kunde inte rymma alla som kom för att lyssna till Guds ord. Många kom av nyfikenhet, andra för att störa mötena, men många kom för att bli frälsta och förvandlade. Lokalfrågan blev emellertid snart akut och planeringen för att bygga en egen lokal var snart i full gång. I tro på Gud och med förenade krafter byggder Elimkapellet på säker grund, och invigningshögtiden kunde hållas den 19-20 oktober 1929.

Nu följde en härlig väckelsetid för församlingen. Lokalen var för det mesta överfull med sökande människor och många var det som blev frälsta. År 1935 hade medlemsantalet ökat till 303 personer. Naturligtvis fanns det det också motstånd mot denna väckelse och ett talesätt som vännerna använde var detta: ”folk gick utanför och kritiserade, men vi gick innanför och jublade”. Inget motstånd kunde hindra eller slå ner väckelsen, för Gud hade ”öppnat en dörr som ingen kunde tillsluta”.

”…församlingens förhållande till Kristus och Ordet”

Det viktigaste för församlingens framgång är det som kännetecknade ”de första kristna” och som kännetecknade den Filadelfiaförsamlingen vi finner i Upp 3:e kap. ”Trohet emot Kristus och lydnaden för Guds ord. Det är inte de yttre förhållandena som är avgörande för framgång, utan församlingens förhållande till Kristus och Ordet”.

Förutom i Mossebo har församlingen under många år bedrivit verksamhet i Rosenfors och Bösebo. Gruppen i Bockara, som införlivades i församlingen under 1940-talet, bedriver en aktiv verksamhet bland barn och ungdom.

Ekumeniska tältmöten har hållits i Mörlunda under en lång följd av år till stor välsignelse och uppbyggelse för bygden.

Vi får tacka Gud för allt som ligger bakom och gå framåt emot nya segrar i förvissning och tillförsikt ”att han som har begynt ett gott verk, han skall också fullborda det intill Kristi Jesu dag”.