Smågrupper

Församlingens innersta kärna är gemenskap. Gemenskap med Jesus och gemenskap med varandra. Därför möttes de första kristna både i den stora gruppen (i templet) och i mindre grupper (i hemmen). Vi behöver den större gemenskapen, gudstjänsten, där vi tillsammans får lyfta vår blick och tillsammans läsa Bibeln. Men vi behöver också den mindre gemenskapen. Därför har vi i församlingen några stycken ”Smågrupper”. Är du intresserad att vara med i en sådan så är du välkommen att kontakta oss.

Några av fördelarna med en mindre grupp:

1. Betonar ”Livsnära”

I den mindre gruppen kan vi på ett lättare sätt verkligen dela våra liv med varandra. Både det sköna och positiva men också det som gör ont och det vi behöver få samtala om eller få förbön för. När det här fungerar så är det något oerhört befriande. ”Bär varandras bördor”, säger Paulus. Det kan av olika skäl vara ett stort steg att gå fram för förbön i vår huvudgudstjänst. Men i den mindre gruppen kan vi odla en kultur där det är naturligt att samtala med varandra om sådant som berör och att be för varandra. Att bygga det förtroendet kan ta tid, ingen ska behöva känna sig tvingad att lämna ut sig. Men när någon vågar berätta om det man bär på innerst inne så hjälper det också andra att våga.

2. Hjälper varandra med frågor

Vi bär ibland på frågor. Frågor som väcks ur en predikan, frågor som grannar, arbets- eller skolkamrater ställer oss eller frågor som kommer naturligt ur en viss livssituation. Vi behöver ibland få prata om dem. En del av dessa är sådana frågor som vi sällan vågar ställa, men det spännande är att när vi vågar berätta om dem visar det sig att andra människor ofta bär på samma frågor. Tillsammans kan vi då be, läsa Bibeln, söka Andens ledning, samtala och på så sätt hjälpa varandra framåt.

3. Utmanar och hjälper varandra i lärjungaskap

Som kristna är vi kallade till lärjungaskap, alltså en ständig vandring tillsammans med Jesus. När jag var i tonåren kom jag och en vän överens om att vi skulle börja varje morgon, innan vi gick skolan, med att be ett visst antal minuter. Sedan skulle vi ibland fråga varandra hur det gick. Det här gjorde vi för att hjälpa varandra att få till våra böneliv. För mig började faktiskt mitt böneliv att fungera bättre den perioden. Jag behövde någon som pushade mig och som jag helt frivilligt gav förtroendet att göra det. Det är inte säkert att man gör en liknande överenskommelse i en smågrupp, i så fall måste det vara något man är överens om, inget som läggs på ovanifrån. Men det är ändå så att det i den mindre gruppen är det lättare att hjälpa och utmana varandra till lärjungaskap. Exempelvis att våga vittna eller att ”få till” ett fungerande andaktsliv.

4. Får gåvor i funktion

Gud har lagt ner många gåvor i våra liv. En del av dem är redan i funktion medan andra behöver vi hjälp att börja fungera i. Det är exempelvis enklare, när man tror sig fått ett ord från Herren, att dela det i en mindre grupp än i hela församlingen. Man skulle kunna säga att en smågrupp som fungerar är ett växthus för de gåvor Gud har lagt ner. När gåvorna fungerar i den mindre gruppen är det sedan lättare att få dem att fungera i den stora gruppen. I den mindre gruppen kan vi verkligen tillämpa 1 Kor 14:26: ”…Jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal, och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse.”

5. Engagerar i bön.

Gud verkar alltid genom bön. Ska vi kunna vandra de vägar Herren vill som församling och enskild behöver vi be. Därför är smågruppen en viktig plats för att be tillsammans.